Διαμαντόπετρα Ερυθρή

Ερυθρή Διαμαντόπετρα

Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη "Κρήτη"

Ποικιλία

Syrah 70% - Μανδηλάρι 30%


Pdf_data_ Διαμαντόπετρα Ερυθρή