Διαμαντόπετρα Λευκή

Διαμαντόπετρα Λευκή

Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη "Κρήτη"

Ποικιλία 

Βιδιανό 50% - Ασύρτικο 50%

 

Pdf_data_Διαμαντόπετρα Λευκή