Διαμαντόπετρα Λευκή

Διαμαντόπετρα Λευκή

50% Βιδιανό -  50% Ασύρτικο

Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη " Κρήτη"

 

 

Pdf_Diamantaopetra White GR