Πετάλι Ασύρτικο

Πετάλι Ασύρτικο

100% Ασύρτικο

Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη Κρήτη

Τεχνικό φυλλάδιο