Διαμαντόπετρα Βιδιανό-Ασύρτικο

Διαμαντόπετρα Βιδιανό-Ασύρτικο

 50% Βιδιανό-50% Ασύρτικο

Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη Κρήτη

 

Τεχνικό φυλλάδιο