Κτήμα

Η αγάπη και το μεράκι για το ποιοτικό κρασί καθώς και η μακρόχρονη παράδοση της οικογένειας στην αμπελουργία αποτέλεσαν καθοριστικούς παράγοντες για τη δημιουργία του μικρού οινοποιείου στην περιοχή. Η καλλιέργεια του αμπελώνα και η οινοποίηση γίνεται με βασικό γνώμονα την παραγωγή ποιοτικού οίνου δείχνοντας προσοχή και σεβασμό για αυτό που κάνουμε.

Στόχος είναι η καλλιέργεια ποικιλιών με βάση τα χαρακτηριστικά του μικροκλίματος της περιοχής και η αξιοποίηση γηγενών ποικιλιών όπως το Λιάτικο, το Βιδιανό και η Μανδηλαριά για την παραγωγή εκλεκτών κρασιών.