Διαμαντόπετρα Ερυθρή

Διαμαντόπετρα Ερυθρή

70% Syrah -  30% Μανδηλαριά

Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη " Κρήτη"

 

Pdf