Διαμαντόπετρα Ερυθρή

Διαμαντόπετρα Ερυθρή

70% Syrah -  30% Μαντηλάρι

Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη " Κρήτη"

 

 

Pdf_Diamantaopetra Red GR