Διαμαντόπετρα Syrah-Μανδηλαριά

Διαμαντόπετρα Syrah-Μανδηλαριά

70% Syrah -  30% Μανδηλαριά

Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη " Κρήτη"

Τεχνικό φυλλάδιο